Ucenie farieb

UČENIE SA FARIEB

Rozpoznávanie farieb a identifikovanie názvov farieb je dôležitou súčasťou kognitívneho vývoja dieťaťa. Na začiatku by sme si však mali uvedomiť že pre deti je spočiatku ťažké pochopiť samotný pojem ,,farba“. Deti tak nie sú schopné robiť rozdiely napríklad medzi svetlou a tmavou modrou a rovnako im chýbajú verbálne schopnosti aby tieto rozdiely dokázali vysvetliť.

Čítaj viac

HRUBÁ MOTORIKA

Pod pojmom hrubá motorika rozumieme celkový pohybový vývoj jedinca. Ale zahŕňa aj rytmiku pohybov, či koordináciu oka a ruky. K týmto pohybom radíme obracanie, lezenie, preliezanie, státie, chodenie, behanie, skákanie, hádzanie, chytanie, kopanie, ovládanie a držanie tela a podobne. Čítaj viac

kreativita blog

KREATIVITA

Hovorí sa, že kreatívne deti sú šťastnejšie a spokojnejšie. Kreativita je súčasťou nášho každodenného života, ktorá dáva životu i práci zmysel. Je to schopnosť prostredníctvom ktorej prichádzame k novým nápadom, tvoríme ,,umelecké diela“, hľadáme riešenia a nové veci. Čítaj viac