Čítanie kníh je pre deti veľmi dôležité a to už od ranného detstva. Čítanie rozprávok deťom má výrazne pozitívny vplyv na ich gramotnosť , rozvíja kreativitu a pozitívne vplýva aj na ich neskoršiu schopnosť rýchlejšie sa učiť.

Napriek tomu že deti ešte nemusia poznať písmenká pri počúvaní sa učia načúvať jednotlivým hláskam a tým si rozširujú svoju slovnú zásobu. Napodobňovaním rodičov pri čítaní si deti začnú uvedomovať napríklad aj to že sa knihy čítajú spredu dozadu , obracanie stránok je nevyhnutné pre pokračovanie v čítaní , ale aj to že majú časti textu inú funkciu ako obrázky. To že sú knihy ilustrované napomáha deťom v zlepšovaní predstavivosti kedy si musia scény, ktoré počujú vizualizovať.

Predstavovanie si postáv, miest kde sa odohráva dej, ale aj odhadovanie toho čo by mohlo nasledovať pomáha deťom zlepšovať ich fantáziu čo vedie k väčšej tvorivosti a novým nápadom.

Deti sa navyše z príbehov a rozprávok učia rozlišovať medzi dobrom a zlom a tým si aj osvojujú základné pravidlá správania sa. Postavy v rozprávkach musia často logicky uvažovať, stoja pred rôznymi morálnymi rozhodnutiami a ich činy podliehajú následkom. Pri vcítení sa do života postáv navyše rozvíjajú empatiu čo im môže neskôr pomôcť vcítiť sa do pocitov ostatných ľudí v reálnom živote. Porozumenie rôznym emóciám tak výrazne napomáha ich sociálnemu rozvoju.

Pri počúvaní rozprávok si zasa vytvárajú vzťah k čítaniu kníh, čo im môže neskôr pomôcť v schopnosti zvládať lepšie školské povinnosti. Pravidelné a dôsledné čítanie môže pomôcť zlepšiť koncentračné schopnosti dieťaťa. Knihy sú pre deti navyše výborným zdrojom informácií.

Okrem vzdelávacieho, sociálneho a kognitívneho prínosu na vývoj detí,  čas strávený pri čítaní prospieva spoločnému vzťahu rodiča s dieťaťom. Množstvo rodičov vníma čítanie rozprávok deťom pred spaním ako vzácny okamih, kedy môžu byť s deťmi osamote a na základe príbehov z kníh ich naučiť niečo nové o svete. Dramatizovanie príbehov, dodávanie im humoru napríklad napodobňovaním hlasov postáv môže mať navyše pozitívny vplyv na odbúravanie stresu a slúžiť ako určitý relax. Čítanie pred spaním predstavuje určitý  spoločný rituál, kedy večer nie je vyskladaný iba z povinností a pomáha deťom v pokoji zaspať.

Kniha je priateľom aj v centrách HAPPY. S nástupom marca, mesiaca knihy, si aj my intenzívnejšie predstavujeme benefity kníh a čítania.