Program dňa je vyplnený jednotlivými krúžkami. Každý týždeň ponúkame jednotlivú tému podľa vzdelávacieho programu a snažíme sa daný týždeň prispôsobiť edukačným aktivitám vo forme krúžkou. Učíme sa formou hry, piesní a rôznych pomôcok.

044_Happy
017_Happy (1)
pohyb
001_Happy-1100px
3M6A0608
Centrum Happy

Čo všetko môžu vaše deti očakávať

Športové aktivity

Spolupracujeme s rôznymi šporotvými klubmi, kam chodia naše deti pravidelne športovať a učiť sa novým športovým aktivitám. 2x týždenne chodíme plávať k certifikovaným plaveckým inštruktorom. Deti chodia aj na tenisové tréningy a iné športy. Našim cieľom je vždy rozvíjať prirodzený talent detí.

Hlinohranie

Rozvíjame aj umeleckú stránku u detí a to formou vytvárania predmetov z hliny. Hlinohranie detí baví a zároveň podporuje trpezlivosť, jemnú motoriku a učí deti pracovať princípom omyl-pokus.

Týždenný vzdelávací program

Na každý týždeň je stanovená iná téma, ktorej sa deti venujú a rozvíjajú svoju prirodzenú osobnosť. S deťmi maľujeme, učíme sa nové basničky, pohybové hry a iné.

Muzikoterapia

Formou relaxačnej hudby vzbudzujeme u detí rovnováhu pri denných činnostiach. Hudbou deti stimulujeme pri rôznych hrách alebo sa počas špeciálnej hudby venujeme rôznym relaxačným a dychovým cvičeniam.