kreativita blog

Hovorí sa, že kreatívne deti sú šťastnejšie a spokojnejšie. Kreativita je súčasťou nášho každodenného života, ktorá dáva životu i práci zmysel. Je to schopnosť prostredníctvom ktorej prichádzame k novým nápadom, tvoríme ,,umelecké diela“, hľadáme riešenia a nové veci. Zároveň vieme pomocou nej vyjadriť aj naše pocity, náladu i myšlienky. Kreativita je zdrojom pokroku v rôznych oblastiach a patrí medzi najcennejšie vlastnosti. Odráža sa v tvorbe našich detí, ale i v našej práci. Pestovanie kreativity navyše posilňuje pozornosť, buduje sebavedomie, učí trpezlivosti, podporuje vedomú myseľ pracovať či otvára dvere predstavivosti. Možno by ste to ani nepovedali, ale každý z nás má v sebe kúsok kreativity. Stačí ju iba objaviť a s deťmi nám to pôjde omnoho rýchlejšie.

Predškolské obdobie je najkreatívnejším období v živote dieťaťa. Prostredníctvom nej sa zároveň deti vedia lepšie a zrozumiteľnejšie vyjadriť. Detičky sú prirodzene tvorivé bytosti, preto je dobré a správne ju u nich podporovať. Či už je to doma alebo škôlke či škole.

Rozvoj kreatívneho myslenia spočíva aj v tom, že dieťa získava vlastnosť neuspokojiť sa s ,,obyčajným“ riešením, ale báda po nových a lepších riešeniach. Ako povedala Maya Angelou ,,Kreativitu nemôžete vyčerpať. Čím viac ju používate, tým viac jej máte“.

S vekom síce kreativita klesá, ale prostredníctvom rôznych hier a aktivít ju možno dlhodobo podporovať.
Ako rozvíjať kreativitu u detí?

-sebarealizácia- teda dať deťom priestor, aby vytvorili niečo sami podľa seba,
-čítajte knihy,
-rozprávajte si vymyslené príbehy,
-kreslite, maľujte, strihajte, lepte,…
-pracujte s rozličnými materiálmi či pomôckami (každé ročné obdobie prináša množstvo podnetov a inšpirácií. Počas prechádzky v prírode nechajte dieťa nech si nazbiera kamienky, listy, šišky, gaštany,…)
-hry, hračky na rozvoj kreativity. Niektoré si môžete vytvoriť aj sami (napríklad rôzne kuchynské pokusy)
-počas hry skúste zapájať všetky vaše zmysly
-ak sa dieťa nudí, nechate ho nech si samo vymyslí, čo chce robiť (počítač, tablet či mobil nie sú správnou cestou)

Aj u nás v HAPPY si prostredníctvom viacerých aktivít rozvíjame kreativitu a predstavivosť našich drobcov.