Dieťa má prirodzený záujem byť vonku a hýbať sa. Počas pobytu vonku sa vybehá, vybije nadbytočnú energiu, kvalitnejšie dýcha, ale sa i psychicky odreaguje. Ponúkajú sa mu aj nové podnety a veci na hru a okrem jeho pohybových schopností sa rozvíja i jeho fantázia. Ale prebúdza sa aj jeho zvedavosť a do pozorovania či bádania zapája všetky svoje zmysly.

Pobyt na čerstvom vzduchu stimulujem obranyschopnosť organizmu ,teda priaznivo vplýva na zdravie. Rovnako sa však aj zvyšuje celkový pocit šťastia. Vonkajšie prostredie bez rušivých vplyvov (mobil, tablet, TV a podobne) prispieva k lepšej nálade , menšiemu stresu a znižujú sa i depresívne pocity.

Zdravé dieťa potrebuje čerstvý vzduch každý deň. Odporúča sa pobyt minimálne 2 hodiny denne. V nepriaznivom počasí je vhodné pobyt vonku rozdeliť na dvakrát (napríklad hodina doobeda a hodina poobede). Mnoho rodičov  počas chladnejších dní preferuje skôr pobyt doma, nakoľko vonku nemôžu vykonávať toľko aktivít, ako v lete. Ale podľa odborníkov je správne a zdravé tráviť čas vonku aj vtedy, keď je chladnejšie. Pobyt vonku v každom počasí je pri otužovaní a posilňovaní imunity dieťaťa dobrým pomocníkom.

Opomenúť by sme nemali ani voľnú hru, ktorej sa deti väčšinou vonku venujú. Voľná hra rozvíja fantáziu , posilňuje komunikačné a motorické  schopnosti, posilňuje aj socializáciu a dieťa sa učí aj lepšie spolupracovať. Je dobrých ,,resetom“ pre hlavu.

V záujme zdravého psychosomatického vývoja detí sa pobytu vonku za každého počasia (okrem extrémnych prípadov) nevyhýbame ani v našich centrách HAPPY. S detičkami absolvujeme pobyt vonku 2-krát denne. Vonku sa zameriavame na to, aby detičky mali dostatok pohybu, venujeme sa aj spomínanej voľnej hre, ale nezabúdame ani ja hravé výchovno- vzdelávacie činnosti. Počas pobytu vonku pozorujeme prírody a javy, ktoré v nej prebiehajú. Priamo pozorujeme, ako sa mení počas roka prostredie okolo nás. Čas strávený vonku prospieva teda nielen nášmu zdraviu, ale i hlavičkám.