Snažíme sa vytvárať zážitky, ktoré sa deťom vryjú do pamäti. Naše zvieratká ponúkajú každodenný kontakt, možnosť hladkania, kŕmenia a pozorovania ich vývinu. Vedieme deti k zodpovednosti a rešpektu voči iným žijúcim tvorom. 
016_Happy
034_Happy
026_Happy
028_Happy
030_Happy