Maximálnu ústretovosť, ochotu a vždy dobrú náladu…

Naši pracovníci sú nadštandardne ohodnotení a preto od nich očakávame a vyžadujeme nadštandardné prístupy.

3M6A0824 (1)
115_Happy
058_Happy
3M6A0131
3M6A0744
Centrum Happy

Čo môžu rodičia očakávať

Diskrétnosť…

Pretože sme si vedomí, že deti často nechtiac povedia a vedia viac, ako by sme chceli, naši zamestnanci podpisujú sľub mlčanlivosti – zaväzujú sa zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Istotu, bezpečnosť, kontrolu…

Online kamerový systém je predpokladom maximálnej bezpečnosti detí, možnosťou mať svoje dieťa pod kontrolou kdekoľvek a kedykoľvek. Prístupové heslo k vysielaniu poznajú len rodičia detí a pravideľne je obmieňané.

Pohodlie a kľudné rána bez stresu…

Ráno pre dieťa prídeme a v centre ho už budú čakať dobré raňajky. Poobede priamo do Vášho náručia privezieme šťastnú a spokojnú, spoločenskú osobnosť. Žiadny stres, žiadne dopravné zápchy a meškanie do práce… Len ranná kávička a čas pre seba…

Oddych, slobodu, flexibilitu…

Non-stop prevádzka je možnosťou ísť na týždennú služobnú cestu, do kina či divadla, vybaviť si nedeľné nákupy, či zdržať sa v práci dlhšie bez výčitiek svedomia a zbytočných starostí.

Kompetencie v riadení, výhody…

Členstvo v klube HAPPY® ponúka nie len cenové zvýhodnenia a prednostné prijatie. Stretnutie členov klubu ovplyvňuje, mení a usmerňuje prostredie centra, určuje použitie získaných finančných prostriedkov, rozhoduje o ponuke krúžkov, hračiek a v neposlednom rade vyjadruje spokojnosť či nespokojnosť s personálom.

Rozhľad, vedomosti, informácie, dôvody a vysvetlenia…

Odborné články, informácie a rady potrebné pri výchove detí si odteraz nemusíte pracne hľadať. Snažíme sa pri tvorbe programu detí držať rád odborníkov a nikdy neprestávame sliediť v tejto oblasti. Zistené informácie neustále aktualizujeme..