matematika

MATEMATIKA

S matematikou sa stretávame každý deň. A možno by ste to ani nepovedali, ale stretávajú sa s ňou už aj malé bábätká. Ako? No predsa pri skúmaní nejakého predmetu (hračky). Obzerá si jeho tvar, veľkosť či hmotnosť. Čítaj viac

animoterapia

ANIMOTERAPIA

ANIMOTERAPIA je liečenie pomocou zvierat.  Je to špeciálna podporná liečba, ktorá využíva pozitívny vplyv zvierat na psychické, fyzické i emocionálne zdravie ľudí. Vzťah k zvieratkám pomáha uvoľňovať nielen hormóny šťastia- endorfíny, ale aj hormón interferón, ktorý posilňuje imunitu. A redukuje napríklad kortizol teda tzv. „stresový hormón“. Je všeobecne známe, že ľudia vlastniaci domáce zvieratko žijú dlhšie ako tí, ktorí ho doma nemajú.
Poznáme niekoľko metód animoterapie – hipoterapia (kone), canisterapia (psy), delfinoterapia,a pod. V zahraničí sa však využívajú napr. aj prasiatka, kravy či sliepky.

Ako konkrétne pomáha animoterapia?

  • pomáha k rozvoju hrubej a jemnej motoriky,
  • značne vplýva na psychiku a duševnú rovnováhu,
  • podnecuje priaznivé sociálne cítenie a poznávanie,
  • ovplyvňuje správanie,
  • dopomáha pri nácviku pamäti i koncentrácie,
  • prispieva k pohybovej aktivite a hre,
  • podnecuje verbálnu, ale aj neverbálnu komunikáciu,
  • prispieva k rozvoju orientácie v priestore a čase,
  • u pacientov urýchľuje rekonvalescenciu.

Priaznivé sociálne, psychologické a edukačné účinky animoterapie pociťujú detičky aj v našich centrách HAPPY. Zároveň sú vedené k tomu, aby si uvedomovali, že zvieratko nie je hračka. Učíme ich aká je pri zvieratách dôležitá trpezlivosť, zodpovednosť, ale i disciplína.