jemná motorika

spolu s hrubou motorikou ju radíme medzi psychomotorické činnosti. Obe sa u detičiek vyvíjajú od ranného detstva a sú mimoriadne dôležité pre obdobie celého života.

Čo je to jemná motorika?

Ide o motoriku, ktorá zahŕňa používanie malých svalov zápästia, ruky a prstov, ale i svaly mimiky a svaly riadiace pohyby očí. Prostredníctvom nej vieme siahať na predmety, uchopovať ich, manipulovať s nimi, koordinovať prácu rúk s pohybom očí, rozprávať.  Jemnú motoriku teda využívame počas dňa takmer pri všetkých našich aktivitách a činnostiach.

Prečo je dôležitá?

Jemná motorika predstavuje súhru nervového systému a svalov. Je dôležité, aby sa svaly jemnej motoriky precvičovali tak, aby sa tieto svaly rozvíjali podľa postupných rozvojových štádií a s fyzickými možnosťami dieťatka. Vďaka precvičovaniu sa však neposilňujú len svaly, ale rozvíja sa aj mozog.

Zároveň pri precvičovaní treba brať do úvahy aj to, že rozličné aktivity a spôsob ich prevádzania rozvíjajú iné svaly jemnej motoriky. Ako príklad možno uviesť to, že pri kreslení kruhu sa rozvíjajú odlišné svaly, ako pri kreslení rovnej čiary.

Rozvoj

Jemná motorika sa vyvíja u dieťatka veľmi rýchlo a má niekoľko štádií vývinu. Rozvoj jemnej motoriky je podmienený množstvom a kvalitou stimulov, ktoré sú dieťatku ponúknuté. Je logické, že v podnetnom prostredí sa bude jemná motorika dieťatka vyvíjať lepšie. Nedostatočné stimuly sa môžu prejaviť pri problémoch s písaním alebo kreslením. Jemná motorika je teda naozaj veľmi podstatná a je potrebné ju u detičiek vyvíjať. Vďaka nej sa bude dieťatko učiť nové veci a tak bude napredovať.

Ako na to?

Jej rozvoj je podmienený podnetným prostredím, v ktorom si bude dieťatko precvičovať nové schopnosti.

Rozvoju jemnej motorika sa venujú vychovávatelia v materskej škole či jasliach. Existuje však množstvo spôsobov, ktorými sa dá jemná motorika rozvíjať aj doma. Strihanie nožnicami, dierkovanie papiera, vypichovanie obrázkov, navliekanie korálikov….Alebo napríklad aj bežnými kuchynskými prácami, napríklad čistenie zeleniny, šúpanie uvareného vajíčka, osievanie múky, miesenie či vaľkanie cesta, vykrajovanie formičkami a podobne.

Dôležité je však myslieť na to, že daná činnosť by mala dieťatko zaujať a baviť. Pri zábave si ani neuvedomí, že si vlastne trénuje svoje schopnosti.

Edukačný program v centrách HAPPY prihliada aj na tieto potreby rozvoja dieťatka. Je zostavený tak, aby si drobci trénovali jemné motoriku a tak sa rozvíjali správny smerom.