animoterapia

ANIMOTERAPIA je liečenie pomocou zvierat.  Je to špeciálna podporná liečba, ktorá využíva pozitívny vplyv zvierat na psychické, fyzické i emocionálne zdravie ľudí. Vzťah k zvieratkám pomáha uvoľňovať nielen hormóny šťastia- endorfíny, ale aj hormón interferón, ktorý posilňuje imunitu. A redukuje napríklad kortizol teda tzv. „stresový hormón“. Je všeobecne známe, že ľudia vlastniaci domáce zvieratko žijú dlhšie ako tí, ktorí ho doma nemajú.
Poznáme niekoľko metód animoterapie – hipoterapia (kone), canisterapia (psy), delfinoterapia,a pod. V zahraničí sa však využívajú napr. aj prasiatka, kravy či sliepky.

Ako konkrétne pomáha animoterapia?

  • pomáha k rozvoju hrubej a jemnej motoriky,
  • značne vplýva na psychiku a duševnú rovnováhu,
  • podnecuje priaznivé sociálne cítenie a poznávanie,
  • ovplyvňuje správanie,
  • dopomáha pri nácviku pamäti i koncentrácie,
  • prispieva k pohybovej aktivite a hre,
  • podnecuje verbálnu, ale aj neverbálnu komunikáciu,
  • prispieva k rozvoju orientácie v priestore a čase,
  • u pacientov urýchľuje rekonvalescenciu.

Priaznivé sociálne, psychologické a edukačné účinky animoterapie pociťujú detičky aj v našich centrách HAPPY. Zároveň sú vedené k tomu, aby si uvedomovali, že zvieratko nie je hračka. Učíme ich aká je pri zvieratách dôležitá trpezlivosť, zodpovednosť, ale i disciplína.