ČÍM SKÔR, TÝM LEPŠIE

Výskumy dokazujú, že ľudský mozog je v rannom štádiu (cca do prvých siedmych rokov života) mimoriadne tvárny. Je to však veľmi závislé od prvých mozgových podnetov, ktoré dieťa dostáva. Dôležitá je kvalita i kvantita. Od týchto podnetov závisí, ako silno budú prepojené nervové štruktúry, t. z. ako výkonný bude mozog. Mozgové bunky, ktoré sú stimulované sú aj silnejšie a stabilnejšie sa prepájajú. Naopak tie, ktoré nedostávajú podnety slabnú. Všeobecne známa je skutočnosť, že mladšie deti sa ľahšie učia novým veciam. Od narodenia do približne troch rokov života si deti prirodzene osvojujú materinský jazyk a zlepšujú sa v ňom do cca siedmych rokov. Potom sa mozog stáva menej pružným a postupne počas pubertálneho dospievania sa veci učia čoraz ťažšie. A jednou z nich je aj cudzí jazyk.

Výuka cudzieho jazyk v rannom detstve napomáha vývoju mozgu a tak sa zvyšuje aj jeho inteligencia. Cudzie jazyky sú dnes naozaj dôležité a rodiča, ktorí sa rozhodnú oboznamovať svoje dieťa s iným jazykom robia dobre. A je jedno, s koľkými jazykmi sa dieťa zoznamuje. Možno sa to nezdá, ale dieťa sa prirodzene naučí toľko jazykov, koľko sa mu umožní prijímať. Zároveň je dokázané, že detičky u ktorých sa začala dvojjazyčná výuka už v skorom detstve, vynikajú lepšie v čítaní, písaní i vyjadrovacích schopnostiach (platí to pre materinský i cudzí jazyk). Navyše to prispieva aj k ich väčšej flexibilite a kreativite.

Pritom cieľom výučby cudzieho jazyka v materskej škole nie je naučiť dieťa excelentne hovoriť v inej reči. Ale oboznamovať dieťa s cudzím jazykom a priblížiť mu ho čo najviac tak, aby si ho osvojilo ako svoj druhý materinský jazyk. Najjednoduchším spôsobom, ako detičkám ponúknuť prvý kontakt s cudzím jazykom je samozrejme hra, ale i piesne či riekanky. Takáto pozitívna motivácia je tým najlepším predpokladom na to, aby sa detičky učili cudzí jazyk ľahko i s radosťou.

Súčasťou bohatého programu našich centier HAPPY je aj zážitková výučba angličtiny, ktorá prebieha pod záštitou Helen Doron. Hodiny angličtiny sú zábavné, pútavé, plné hier, hudby a aktivít. S nami sa vaše dieťatko  naučí anglický jazyk ľahko a prirodzene.