šťastné múdre deti

Edukácia zahrňuje v sebe dva pojmy –výchova a vzdelávanie. Hlavným cieľom predškolskej edukácie je osobnostný rozvoj dieťaťa v oblasti sociálno- emocionálnej, intelektuálnej, ale i telesnej. Prostredníctvom nej napomáhame dieťatku spoznávať svet naokolo i seba samého.

Vzdelávanie v škôlke /jasliach má zmysluplne obohacovať denný program dieťatka a poskytovať mu odbornú starostlivosť. Rovnako má rozvíjať jeho osobnosť, podporovať jeho telesný rozvoj a zdravie, napomáhať mu v pochopení okolitého sveta a motivovať ich k ďalšiemu poznávaniu a učeniu.

V centrám HAPPY sa náš kvalifikovaný personál stará o edukáciu detičiek. Najdôležitejším cieľom nášho vzdelávania je pripraviť detičky do školy tak, aby mali neustálu chuť vzdelávať  sa a poznávať svet s radosťou. Hlavnou pedagogickou metódou, ktorú na to používame je hra. Tá je najprirodzenejšou súčasťou ľudského života. Dieťa sa prostredníctvom hry nielen učí, ale i vyjadruje a prejavuje charakteristiky svojej osobnosti.

Každý týždeň vytvárame v HAPPY pestrý edukačný program, pomocou ktorého dieťa získa hodnotné vedomosti a bude osobnostne napredovať.