online kamery

Nástup do škôlky je náročný. Vychovávateľ musí preto počas procesu adaptácie pristupovať k dieťaťu veľmi citlivo a dopomôcť mu pri odpútavaní sa. Popri tom si musí s dieťaťom budovať vzťah, aby sa dieťa pri ňom cítilo spokojné, šťastné a v bezpečí. Zároveň je jeho úlohou aj pedagogická práca. Každý deň by mali mať deti zostavený program tak, aby sa dostatočne vyhrali i niečo naučili. Veľmi dôležité je, aby sa rozvíjali po všetkých stránkach. V neposlednom rade treba myslieť aj na to, že deti by mali byť v škôlke radi a mali by sa do nej radi vracať.

Proces nástupu do škôlky (jaslí) nie je však náročný len pre deti, ale aj ich rodičov. Doteraz mali svojho drobca stále pri sebe a vedeli o každom jeho kroku. Odrazu je všetko inak a značnú časť dňa svojho drobca nevidia. Nie je asi ničím výnimočným, že často sa prichytia aj pri tom, ako premýšľajú nad tým, čo sa s ich dieťatkom akurát deje… je to prirodzené. Deti sú pre každého z nás tým najcennejším, čo máme. Preto je pochopiteľné, že ich chceme mať pod dohľadom a strážiť ich bezpečie.
Keď sme u nás v HAPPY rozmýšľali nad ponukou nadštandardných služieb, ktoré budeme poskytovať klientom , mysleli sme aj na potreby a túžby rodičov. Preto sú všetky centrá HAPPY vybavené kamerovým systémom. Takto môžu rodičia kedykoľvek počas dňa  skontrolovať, čo ich dieťatko práve robí, ako sa má a podobne. Pritom nemusia mať žiadne obavy. Online kamerový systém je prístupný len rodičom, ktorých deti navštevujú naše škôlky či jasle. Systém je zabezpečený a dostupný iba prostredníctvom prideleného loginu a hesla. Takže nikto nepovolaný sa doňho nedostane.

Centrá HAPPY ponúkajú svojim klientom aj množstvo iných nadštandardných služieb. Sme zárukou spokojnosti pre vás i vášho drobca.

Pridajte sa k nám 🙂