proces nastupu do skolky

Proces nástupu do škôlky (príp. jaslí) nemusí byť taký jednoduchý, ako by sa mohlo zdať. Odlúčenie od rodičov, výchova inou osobou, ktorej sa dieťa bude musieť naučiť dôverovať, režim, pravidlá, kolektív… .To všetko predstavuje pre dieťatko veľký krok v jeho sociálnom i citovom vývoji.
Významnú rolu v tomto procese zohráva vek, povaha dieťaťa, prostredie, ale i rodičia. Veľmi dôležitým je aj vzťah a spolupráca medzi vychovávateľom, rodičom a dieťaťom. Niekedy aj napriek tomu, že sa vychovávatelia snažia, dieťatko nemusí pociťovať rovnaké pohodlie, ako keď sa oňho stará matka. Aby neprišlo k separačnej úzkosti, dieťa by malo byť včas pripravené na prechod z domu do škôlky. Je potrebné začať s odlúčením postupne a nespôsobiť dieťaťu šok. Proces adaptácie by mal začať už niekoľko týždňov pred riadnym nástupom. Princípom adaptácie je, aby si dieťatko vytvorilo s vychovávateľom vzťah, aby mu dôverovalo a cítilo sa s ním v bezpečí. Samozrejme, ako v každom inom prípade aj tu je potrebný čas. Každému dieťatku to trvá rôzne dlhú dobu. Rovnako podstatné je však aj to, aby bol so situáciou vyrovnaný i rodič. Mnoho detí dokáže vycítiť, keď sú rodičia spokojní či nespokojní.
Ako pripraviť dieťatko na jeho veľký krok?
– začnite sa s dieťatkom o škôlke rozprávať (prečo je dôležitá, čo ho čaká,…), vzbuďte v ňom zvedavosť,
-vysvetlite mu, že škôlka je jedno veľké ihrisko plné kamarátov a nových dobrodružstiev,
-dostatočne vopred ho pripravujte na režim v škôlke (vstávanie, papanie,…), dieťa to potrebuje vedieť,
-ak vám to škôlka dovoľuje navštívte ju niekoľkokrát ešte pred nástupom, aby sa dieťatko oboznámilo s prostredím,
-adaptácia by mala byť systematická a pravidelná, ak to nie je nevyhnutné nemala by sa prerušovať,
-dovoľte dieťatku, aby si so sebou zobralo svoju obľúbenú hračku.

Aj s touto novou životnou fázou Vám radi pomôžeme v našich centrách HAPPY. Pre detičky ponúkame láskyplné, bezpečné i podnetné prostredie. Proces adaptácie je u nás bezplatný.
Pridajte sa do našej HAPPY rodiny.